Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is ontwikkeld door Swedish Orphan Biovitrum (The Netherlands) B.V. (hierna te noemen 'Sobi'). Door deze website te openen, geef je aan dat je deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat.

Disclaimer

De inhoud van deze website is slechts bedoeld als algemene informatie. Medische informatie dient uitsluitend informatieve doeleinden en is geen vervanging van advies dat gegeven wordt door een arts of andere medische professionals. Hoewel Sobi redelijke pogingen doet om te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, doet Sobi geen voorstellingen of garanties (uitdrukkelijk of impliciet) over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Je accepteert en gaat akkoord met het feit dat je volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor je gebruik van deze website. Binnen de daarvoor geldende wetgeving, doet Sobi uitdrukkelijk afstand van iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere speciale schade, verliezen of verwondingen voortvloeiend uit het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of het vertrouwen op dergelijke informatie of materialen. Sobi kan op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen aan de informatie en materialen op deze website.

Hyperlinks

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die worden onderhouden door derde partijen over wie Sobi geen controle heeft. De aangeboden koppelingen dienen slechts als dienstverlening aan onze bezoekers en Sobi heeft geen verantwoordelijkheid over de inhoud van dergelijke websites van derde partijen. Koppelingen naar en bezoeken van andere websites via Sobi's website geschiedt daarom op eigen risico. Bij het doorlinken naar een website van een derde partij, zie je een melding dat je een bepaalde website verlaat en terecht komt op een website die niet onder onze verantwoordelijkheid valt. 

Copyright

Alle inhoud op deze website (inclusief en zonder beperking tekst, foto's en afbeeldingen) is beschermd met copyright en is het exclusieve eigendom van Sobi of zijn licentiegevers. Informatie en materialen mogen alleen geopend, gekopieerd en gedownload worden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Al het andere gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht of verkoop van, licentie of publicatie van informatie of materialen van deze website, geheel of gedeeltelijk, is uitdrukkelijk verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Sobi.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logotypes en lay-outobjecten op de website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en het exclusieve eigendom van Sobi, zijn licentiegevers of andere derde partijen. Het is verboden handelsmerken, logotypes of lay-outobjecten in enigerlei vorm te gebruiken, downloaden, kopiëren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om Sobi in staat te stellen informatie over het gebruik van de website door de gebruikers te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen in het geheugen van de browser van de gebruiker. Sobi gebruikt cookies niet voor andere doeleinden dan die beschreven in de paragraaf Gebruik van cookies. Meer lezen over ons gebruik van cookies op deze website.