Privacy Policy

Privacybeleid

Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt uitgewerkt hoe Swedish Orphan Biovitrum (The Netherlands) B.V., hierna te noemen ‘Sobi’ met persoonsgegevens zal omgaan. 
Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle persoonlijk informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, die naar u herleidbaar is. 

Hoe komt Sobi aan persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens  in principe uitsluitend verwerken als deze met uw toestemming en vrijwillig door u verstrekt worden. 
Als u onze website bezoekt, heeft u door middel van het toestaan van bepaalde cookies toestemming gegeven voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens voor specifiek omschreven doeleinden. Zie daarvoor ons Cookiebeleid

Het is ook mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens bewust en vrijwillig aan Sobi verstrekt in het kader van bijvoorbeeld een verzoek om informatie of contact, het stellen van een vraag of melden van een bijwerking, of om te solliciteren. 

Waarvoor gebruikt Sobi mijn persoonsgegevens? 

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt, zoals het antwoorden op een vraag, het opnemen van contact of het toesturen van informatie, of in het kader van een eventuele sollicitatieprocedure. 

Door de persoonsgegevens te verstrekken gaat u er ook mee akkoord dat wij de betreffende gegevens gebruiken: 

  • om te reageren op uw vragen om informatie en het verstrekken van informatie over de website
  • om u van informatie te voorzien op vragen die u heeft gesteld. 
  • om te voldoen aan geldende wetgeving
  • om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken en navigeren binnen de website. Hierdoor kunnen we de website personaliseren en verbeteren. Het personaliseren betekent dat de inhoud van de website en de functionaliteit van de website meer op u zijn afgestemd. 

Sobi zal uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden, zoals marketingdoeleinden, gebruiken zonder uw expliciete toestemming. 

Wie hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Alleen Sobi heeft toegang tot uw persoonsgegevens. De informatie wordt niet gedeeld met externe partijen. Wel kunnen we externe verwerkers inschakelen om - in onze opdracht - onderzoek uit te voeren, informatie te verwerken dan wel websites, de inhoud daarvan of programma's te onderhouden. Sobi zorgt ervoor dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken. 

Hoe gaat Sobi met mijn persoonsgegevens om?

Sobi zorgt ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan het doel dat vermeld is in deze Privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Swedish Orphan Biovitrum (The Netherlands) B.V. ('Sobi') is beheerder van en verantwoordelijke voor de website. 

De contactgegevens zijn:

Swedish Orphan Biovitrum (The Netherlands) B.V.
Poortland 66
1046 BD Amsterdam
benelux@sobi.com

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten wissen en/of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt ons hierover benaderen op het volgende e-mailadres: privacy@sobi.com
Bij klachten kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 30 juni 2021.