Sobi Onderzoeksprijs Nederland 2020

Sobi Onderzoeksprijs Nederland 2020

Sobi draagt het kwalitatief hoogstaand hemofilieonderzoek in Nederland een warm hart toe.

Dit jaar zal Sobi wederom onderzoekers ondersteunen die een groot verschil willen gaan maken voor mensen met hemofilie en hun naasten. Wij ondersteunen geen interessante wijsgerigheden bedacht in ivoren torens, maar wel onderzoek met directe impact. Onderzoek dat ten goede komt aan de patiënt én de behandelaar. Daar staan wij volledig achter! Op gebied van hemofilieonderzoek in Nederland worden dit jaar twee onderzoeksprijzen uitgeschreven naar de volgende doelgroepen:


Komt u in aanmerking?

Onderzoeksprijzen worden enkel toegekend aan universiteiten, ziekenhuizen of erkende academische onderzoeksinstellingen in Nederland.

  • De hoofdaanvrager moet gecontracteerd zijn in een organisatie als bovenvermeld
  • Aanvragers kunnen verpleegkundigen, laboranten, paramedici, artsen of andere zorgverleners zijn
  • Aanvragers kunnen project manager zijn van het ingediende onderzoeksproject
  • Mede-onderzoekers werkzaam in buitenlandse instellingen worden geaccepteerd

 

HOE DEELNEMEN?

Aanvragen moeten ingediend worden in de daartoe voorziene Word sjabloon. Dit sjabloon kan gedownload worden op deze website: www.sobionderzoeksprijs2020.nl. Ingevulde aanvraagformulieren kunnen op dezelfde website geupload worden.

 

Data

De volgende data zijn strikt vooropgezet. Verlate aanvragen, of aanpassingen na het verstrijken van de deadline, worden niet geaccepteerd.

Indienen onderzoeksaanvragen: 
Sluitingsdatum indienen onderzoeksaanvragen: 
Afronding beoordelingen en uitslag:
Finaliseren overeenkomst prijswinnaars:

September - december 2020
18 december 2020
Februari 2021 
Maart 2021

Wie wint?

Alle projectvoorstellen worden na 18 december 2020 beoordeeld door een onafhankelijk panel op basis van gestandaardiseerde criteria. Ingediende projecten worden geëvalueerd volgens 6 criteria: relevantie, impact, originaliteit, methodologie, haalbaarheid en ervaring van de aanvrager(s).

De winnaars worden hiertoe persoonlijk gecontacteerd. In februari 2021 zullen de prijswinnaars worden aangekondigd.

Ten laatste op 31 maart 2021 moet de onderzoeksovereenkomst ondertekend zijn om effectief te kunnen worden.

 

NP-11665-augustus 2020

Sobi Onderzoeksprijs Nederland 2020

Sobi Onderzoeksprijs Nederland 2020

Sobi draagt het kwalitatief hoogstaand hemofilieonderzoek in Nederland een warm hart toe.

Dit jaar zal Sobi wederom onderzoekers ondersteunen die een groot verschil willen gaan maken voor mensen met hemofilie en hun naasten. Wij ondersteunen geen interessante wijsgerigheden bedacht in ivoren torens, maar wel onderzoek met directe impact. Onderzoek dat ten goede komt aan de patiënt én de behandelaar. Daar staan wij volledig achter! Op gebied van hemofilieonderzoek in Nederland worden dit jaar twee onderzoeksprijzen uitgeschreven naar de volgende doelgroepen:


Komt u in aanmerking?

Onderzoeksprijzen worden enkel toegekend aan universiteiten, ziekenhuizen of erkende academische onderzoeksinstellingen in Nederland.

  • De hoofdaanvrager moet gecontracteerd zijn in een organisatie als bovenvermeld
  • Aanvragers kunnen verpleegkundigen, laboranten, paramedici, artsen of andere zorgverleners zijn
  • Aanvragers kunnen project manager zijn van het ingediende onderzoeksproject
  • Mede-onderzoekers werkzaam in buitenlandse instellingen worden geaccepteerd

 

HOE DEELNEMEN?

Aanvragen moeten ingediend worden in de daartoe voorziene Word sjabloon. Dit sjabloon kan gedownload worden op deze website: www.sobionderzoeksprijs2020.nl. Ingevulde aanvraagformulieren kunnen op dezelfde website geupload worden.

 

Data

De volgende data zijn strikt vooropgezet. Verlate aanvragen, of aanpassingen na het verstrijken van de deadline, worden niet geaccepteerd.

Indienen onderzoeksaanvragen: 
Sluitingsdatum indienen onderzoeksaanvragen: 
Afronding beoordelingen en uitslag:
Finaliseren overeenkomst prijswinnaars:

September - december 2020
18 december 2020
Februari 2021 
Maart 2021

Wie wint?

Alle projectvoorstellen worden na 18 december 2020 beoordeeld door een onafhankelijk panel op basis van gestandaardiseerde criteria. Ingediende projecten worden geëvalueerd volgens 6 criteria: relevantie, impact, originaliteit, methodologie, haalbaarheid en ervaring van de aanvrager(s).

De winnaars worden hiertoe persoonlijk gecontacteerd. In februari 2021 zullen de prijswinnaars worden aangekondigd.

Ten laatste op 31 maart 2021 moet de onderzoeksovereenkomst ondertekend zijn om effectief te kunnen worden.

 

NP-11665-augustus 2020