Onderzoeksprijs 1

Onderzoeksprijs 1

Onderzoeksprijs 1

Verpleegkundig & paramedisch hemofilieonderzoek in Nederland

De overheid en industrie ondersteunen over het algemeen vooral medische en laboratoria onderzoeksvragen. Andere onderzoeksvragen, zoals verpleegkundige of paramedische, vallen veelal niet in de scope van dergelijke onderzoeksronden. Toch zijn deze onderzoeksdomeinen zeer relevant, omdat ze focussen op uitdagingen, zoals deze dagelijks door mensen met hemofilie worden beleefd.

Sobi wil onderzoek ondersteunen met echte impact en verwelkomt dan ook onderzoeksvoorstellen die erop gericht zijn praktische problemen aan te pakken waarmee verpleegkundigen en paramedici in de zorg rond hemofilie geconfronteerd worden.

Een paar voorbeelden ter inspiratie:

  • Gewrichtsklachten & pijn
  • Hemofiliebehandeling in tijden van epidemieën (bijv. COVID-19)
  • Kwaliteit van leven
  • Fysieke activiteit
  • Verbeteren van therapietrouw
  • Organisatie opvolging homecare/self-management
  • ...

Overige hemofilie-onderwerpen met grote hiaten in de wetenschappelijke literatuur dingen eveneens mee naar deze prijs. Onderzoeksvoorstellen mogen kosten dekken voor een periode van maximaal 12 maanden. De Sobi onderzoeksprijs bedraagt maximaal €25.000 per winnende aanvraag. Cofinanciering van organiserende instituten en/of patiëntenverenigingen zijn, indien nodig, toegestaan.

 

Terug naar vorige pagina

NP-11665-augustus 2020

Vul uw e-mailadres in, zodat we indien nodig contact met u kunnen opnemen.
U heeft goedkeuring om namens opgegeven instituut en – waar van toepassing – mede-aanvragers dit aanvraagformulier in te dienen.
U volgt aanwijzingen voor rapportage van (mogelijke) bijwerkingen van geneesmiddelen zoals vermeld in het aanvraagformulier.
U gaat akkoord met het privacybeleid van Sobi zoals naar verwezen in het aanvraagformulier.
U gaat akkoord dat in het geval een onderzoeksaanvraag het onderzoek naar een product van Sobi betreft er een aanvullende beoordeling vanuit Sobi zal plaatsvinden. In een dergelijke situatie kan aanvullende informatie verzocht worden. De uitkomst van deze aanvullende beoordeling zal met de aanvrager gedeeld worden en, indien succesvol, zal ondersteuning via Sobi’s ‘Investigator Sponsored Studies’ programma worden geboden.
U gaat akkoord dat Sobi in het geval van uitzonderlijke omstandigheden vrij is om de voorwaarden en condities van de ‘Sobi Onderzoeksprijs 2020 – Nederland’ te wijzigen en dit naar direct betrokkenen te communiceren.
Slechts één bestand.
500 MB limiet.
Toegestane types: doc docx pdf jpg jpeg.
Onderzoeksprijs 1